Technische Documentatie

Husqvarna

Husqvarna staat bekend om producten zoals kettingzagen, tuintractoren en robotmaaiers. Het is van groot belang voor Husqvarna dat hun producten correct en veilig worden gebruikt en onderhouden. Daarom moet de technische documentatie, zoals gidsen en handleidingen, van een hoge kwaliteit zijn.

Husqvarna heeft in april 2015 de wereldwijde productie en onderhoud van zijn technische documentatie aan Etteplan uitbesteed. Eén van de factoren die bij het besluit tot uitbesteden een rol speelde was dat technische documentatie geen kernactiviteit van Husqvarna is. De technische documentatie werd voorheen ter plaatse in de verschillende landen geproduceerd, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van het proces te wensen overlieten.

De samenwerking ging in Jönköping, Zweden, van start, maar in de toekomst zal Etteplan ook de verantwoordelijkheid krijgen voor de technische documentatie in Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika, China en Japan.

“Door vereenvoudiging en afstemming van het proces kunnen we sneller werken, besparen we kosten en verhogen we de kwaliteit. We hebben er alle vertrouwen in dat we snel concrete resultaten te zien krijgen”

Daniel Hanngren, Director Communality, Technical Office, Husqvarna Group.

Bron: Etteplan Annual Report 2015