Technische Documentatie

PRIVACYVERKLARING VAN ETTEPLAN

Etteplan streeft naar constante ontwikkeling van zijn communicatie- en marketingprocessen en dit is de reden dat ook deze privacyverklaring regelmatig wordt geactualiseerd. Etteplan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen en raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van eventuele aanpassingen op de hoogte blijft.

Deze privacyverklaring verschaft informatie over hoe Etteplan Netherlands B.V. (“Etteplan”) en zijn werknemers, samenwerkingspartners en persoonsgegevens verwerken.

Door gebruik te maken van de website en/of door persoonsgegevens naar Etteplan te sturen, begrijpt u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zoals in deze privacyverklaring beschreven. Als u deze privacyverklaring niet accepteert, adviseert Etteplan u de website niet te gebruiken of geen persoonsgegevens naar Etteplan te sturen.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

De gegevensbeheerder van de in het klantenregister verwerkte persoonsgegevens is Etteplan Netherlands B.V., De Waal 11-19, 5864PH Best, Nederland. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Etteplan Netherlands B.V.:

Etteplan Netherlands B.V., Postbus 336, 5680AH Best, Nederland / info.nl@etteplan.com / tel. +31 40 8484 050.

Het verzamelen, het verwerken en het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website van Etteplan wordt bepaalde technische en overige informatie automatisch via uw computer naar ons gezonden (zoals het IP-adres en het type van uw browser). We verzamelen ook informatie over uw gebruik van de website door middel van cookies. U vindt aanvullende informatie over dit onderwerp in het deel Cookies van deze privacyverklaring.

Daarnaast verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) die verband houden met de werking van onze websites als u dergelijke gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt (bijv. via registratie, contactaanvragen, inschrijvingen, enz.).

Als algemene regel geldt dat we dergelijke gegevens uitsluitend gebruiken in relatie tot het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt, zoals voor het beantwoorden van uw vragen, het aan u verzenden van informatie waarvoor u zich heeft ingeschreven of het verlenen van toegang tot bepaalde informatie.

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is

 • het verzekeren van efficiënt en veilig gebruik van onze websites
 • het ontwikkelen van de websites ter verbetering van de kwaliteit en verbreding van onze dienstverlening
 • het bieden van diensten en informatie op maat, rekening houdend met uw specifieke wensen en interesses
 • het beantwoorden van uw vragen
 • het verschaffen van marketinginformatie via gerichte e-mailberichten of interpersoonlijke communicatie
 • het doen van onderzoek en het verzamelen van statistieken (bijv. welke onderdelen van onze websites door de gebruikers worden bezocht en hoeveel tijd zij op de websites doorbrengen).

Uw rechten

Ons streven is uw persoonsgegevens correct, compleet en actueel te houden. U heeft recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en u heeft tevens het recht ons te vragen welke van uw persoonsgegevens wij bezitten.

Ook heeft u het recht om eventuele incorrecte, incomplete of anderszins onjuiste persoonsgegevens te laten verwijderen, corrigeren of blokkeren. U kunt uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken en wij bieden u de mogelijkheid te kiezen voor het verzamelen van niet-kritische gegevens. Deze keuze kunt u altijd weer ongedaan maken. Hetzelfde geldt voor onze mededelingen.

Wat mogelijk in stand blijft is de verwerking van dergelijke kritische persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor bescherming van uw rechten en het bieden van veiligheid tijdens gebruikmaking van onze diensten. Voor verdere bijzonderheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn in dit beleid opgenomen. U kunt uw inschrijving voor ontvangst van marketingberichten ongedaan maken door de in ieder bericht opgenomen instructies te volgen.

Overdracht van persoonsgegevens

Etteplan is een internationale organisatie, waarvan de zakelijke activiteiten, IT-systemen en administratieve processen de nationale grenzen overschrijden. Etteplan mag gebruik maken van bronnen en servers die buiten het land waarin u zich bevindt zijn geplaatst of uw persoonsgegevens op een andere wijze aan Etteplan doorgeven. Daarom mag overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden over internationale grenzen buiten het land waar u van onze diensten gebruik maakt, inclusief naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen wetten hebben die specifieke bescherming van persoonsgegevens bieden of die andere wettelijke voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming hebben, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika. In dergelijke gevallen verzekeren wij dat een wettelijke basis voor een dergelijke overdracht bestaat (bijv. communicatie en marketing) en dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd voor zover de toepasselijke wet dit vereist, bijvoorbeeld door gebruik te maken van door de betreffende instanties goedgekeurde standaardovereenkomsten (indien nodig) en door het treffen van overige geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor informatie te eisen.

In verband met communicatie- en marketingprocessen kan Etteplan uw persoonsgegevens aan externe dienstverleners overdragen (zoals plaatsvervangende adviseurs, IT/informatiebeveiligingsadviseurs en leveranciers van analytische diensten). Etteplan zal in dergelijke gevallen de juiste, wettelijk vereiste maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of toegang hiertoe kan worden verschaft indien bindende wetgeving dit vereist. In dergelijke situaties kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt of toegang hiertoe worden verstrekt aan, bijvoorbeeld, rechtshandhavingsinstanties in de landen waarin Etteplan of zijn onderaannemers of vertegenwoordigers werkzaam zijn en in landen waaraan uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring zijn overgedragen.

 

Cookies

Etteplan kan gebruik maken van cookies voor het leveren van betere diensten en producten. Deze cookies worden, onder andere, gebruikt voor verbetering van de website, personalisatie en advertenties. Voor u houdt dit, bijvoorbeeld, in dat de website de door u gemaakte keuzes voor taal en land kan onthouden. Etteplan stelt ook analytische profielen op, onder meer om na te gaan wat populair is onder de gebruikers. Etteplan kijkt waar de informatie van de website wordt geopend en dit helpt Etteplan bij het indelen van de website voor optimale gebruikerservaring. Etteplan telt ook het aantal klikken op plug-ins voor “Likes” en “Tweets” en welke informatie van de website wordt gedeeld of naar wordt verwezen. Deze cookies helpen bij het personaliseren van de website, bijvoorbeeld door op u afgestemde advertenties en aanbevelingen te tonen.

Een cookie is doorgaans een klein stukje informatie dat tijdens uw bezoek aan een website vanuit deze website naar uw computer wordt gestuurd en in uw webbrowser wordt opgeslagen. Bij uw volgende bezoek aan deze website kan de website de in de cookie opgeslagen gegevens ophalen om zo de website van uw eerdere activiteiten op de hoogte te stellen. Breng voor meer informatie over deze technologieën en hoe ze werken een bezoek aan, bijvoorbeeld, http://www.allaboutcookies.org.

Website-analyses en informatie over bezoekers

De website maakt gebruik van webanalyses en het volgen van door partners geleverde diensten zoals

 • Apsis International Ab (nieuwsbrieven)
 • Facebook, Inc (Facebook Advertising)
 • Google, Inc (Google Analytics en Google Ads)
 • LinkedIn Corp (LinkedIn Advertising)
 • Twitter Inc (Twitter Advertising)

Het belangrijkste doel van deze diensten is om inzicht te krijgen in de gebruikerservaring van de bezoekers van de website en deze te verbeteren alsook om de effectiviteit van de marketinginspanningen van Etteplan binnen verschillende digitale kanalen te beoordelen. Bij de analyses en het volgen gaat het niet om persoonlijke informatie, met uitzondering van bezoeker die via links in van Apsis afkomstige nieuwsbrieven op websites terechtkomen.

Door van de website gebruik te maken, geeft u toestemming voor verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doelstellingen zoals in de bovenstaande verklaring uiteengezet.

Externe partijen, zoals adverteerders, advertentienetwerken en leveranciers van volgdiensten kunnen terwijl u de website bezoekt cookies op uw apparaat zetten, bijvoorbeeld om u gerichte advertenties te kunnen aanbieden of statistieken over het aantal bezoekers van de website te verzamelen. Omdat uw webbrowser deze advertenties bij servers van externe partijen moet opvragen, kunnen deze externe partijen cookies bekijken, aanpassen of hun eigen cookies instellen, alsof u een webpagina direct vanuit de website van de externe partij heeft opgevraagd.

De website gebruikt sociale media plug-ins, zoals de knop “Like” van het sociale netwerk facebook.com. De inhoud van de sociale media plug-ins op de website is direct afkomstig van dergelijke sociale netwerk(en). Als u de website bezoekt terwijl u in een sociaal netwerk bent ingelogd, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk. Als u tijdens uw bezoek aan de website uit het sociale netwerk bent uitgelogd, stuurt uw browser het sociale netwerk beperktere informatie. De sociale media plug-ins op de website vallen onder de privacyvoorwaarden en overige voorwaarden van de betreffende sociale mediasites. De door een sociaal netwerk verzamelde informatie wordt niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan Etteplan bekendgemaakt.

Deze website maakt gebruik van de Google Ads remarketing-dienst voor het tonen van advertenties op websites van Google aan eerdere bezoekers van onze site. Identificatie van de gebruiker op basis van de gegevens van de cookies is niet mogelijk. De Google Ads remarketing-dienst kan worden geblokkeerd via www.google.com/settings/ads.

Beveiliging van informatie

Etteplan zet zich in voor bescherming van uw privacy volgens de toepasselijke wetten met betrekking tot bescherming van gegevens en privacy.

Het streven van Etteplan is om de informatiebeveiligingsrisico’s met betrekking tot onze systemen en diensten te voorkomen en tot het minimum te beperken door de juiste technische maatregelen te treffen (rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens).

Deze maatregelen omvatten, onder andere, het gebruik van firewalls, beveiligde servers en versleuteling, gebruikersrechtenbeheer, zorgvuldige selectie en training van de personen die de gegevens verwerken en overige technisch en commercieel redelijke maatregelen voor passende bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik en bekendmaking. Etteplan kan ook de benodigde back-ups maken en andere dergelijke maatregelen treffen om eventuele onopzettelijke schade aan of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen en continue werking van de diensten te garanderen.