Technische Documentatie

Etteplan Model whitepaper

Technische informatie volgens Het Etteplan Model

Uw klanten produceren hoogwaardige producten. Zij verlangen dat de bijbehorende technische informatie direct beschikbaar is, glashelder en toegepast op de lezer. Tegelijkertijd kampen technische documentatieafdelingen met een groeiende complexiteit van producten. Zij hebben minder tijd om documentatie te creëren en moeten dit doen met lagere budgetten.

Systematische en modulaire aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op de filosofie dat documentatie systematisch en modulair wordt opgezet.  Dit gebeurt volgens vaste methoden en overeenkomsten uit literatuuronderzoeken over technische communicatie.

Onderzoek

Ons eigen onderzoek toonde aan dat er vier belangrijke vereisten zijn die het publicatieproces significant verbeteren, namelijk:

  1. Getrainde en ervaren auteurs
  2. Vereenvoudigde documentatie
  3. Singlesourcing
  4. Topic-based schrijven

Het Etteplan Model

In ons onderzoek hebben we bestaande data van diverse enquête-onderzoeken bij technische documentatieafdelingen geanalyseerd.  Uit dit onderzoek hebben we onze eigen visie op technische documentatie ontwikkeld. We zijn ervan overtuigd dat de toepassing van Het Etteplan Model bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van technische publicaties en het terugdringen van de kosten.

Etteplan’s visie op technische documentatie is uitgebreid beschreven in onze whitepaper: The Etteplan Model