Technische Documentatie

Technische documentatie voor defensie

Technische documentatie schrijven voor Defensiematerieel vergt kennis van Defensievoorschriften, Defensieregels en ervaring met de overlegstructuren binnen de driehoek defensie – producent – documentatiespecialist.

Etteplan’s expertise

  • Documenten conform PvE 80000-series
  • Data modules volgens ASD S1000D
  • Onderdeelinformatie volgens ASD S2000M
  • ASD-STE100
  • Toepassen MIL-Specs
  • Project- en procesmanagement
  • Documentatie- en versiebeheer
  • Tender support
  • Voor Landmacht, Luchtmacht en Marine

Strikte en zeer uitgebreide voorschriften

S1000D, S2000M, MIL SPEC’s, PVE’s en ASD-STE100 zijn voorschriften die toegepast moeten worden bij het opstellen van technische documentatie voor Defensiematerieel. Deze voorschriften omvatten vaak honderden tot duizenden pagina’s met instructies.

In het Programma van Eisen geeft Defensie als opdrachtgever aan volgens welke voorschriften technische informatie en documentatie moet worden opgesteld en worden geleverd. Dat kunnen sets van datamodules in XML zijn, maar ook handboeken en onderdeellijsten op papier. Etteplan weet elk voorschrift op de juiste manier te vertalen door de juiste procedures en processtappen te volgen, van start tot finish, van intake tot levering.

Juiste software

Etteplan beschikt over de juiste software en hulpmiddelen om aan de Defensie-eisen te voldoen, zowel voor het opstellen van beschrijvende als procedurele informatie voor onderhoud op organic level, intermediate level en depot level , als voor het opstellen van onderdeellijsten en -informatie.