Technische Documentatie

Simplified Technical English (STE)

Productinformatie wordt steeds complexer en omvangrijker. Consistent en bondig schrijven is daarbij absolute noodzaak. Engels is wereldwijd de belangrijkste taal, maar voor doelgroepen waarvan het Engels geen moedertaal is, is goed begrip van de Engelse taal niet vanzelfsprekend.

Werkt u in een internationaal teamverband aan technische documentatieprojecten? Dan is Simplified Technical English een gegarandeerde succesfactor in uitwisseling en hergebruik van elkaars informatieblokken. Eén set schrijfregels en één terminologiebestand betekent één schrijfstijl, universeel uitwisselbaar.

Voordelen van HyperSTE

  • Onder eigen regie ontwikkelde STE checker software
  • Tot 40% minder woorden door gestructureerde schrijfstijlen
  • Tot 30% kostenbesparing bij vertaal- en lokalisatieproces
  • Standaardisering van terminologie
  • Kwaliteitsverbetering in vertalingen
  • Gekwalificeerde STE-trainers

Simplified Technical English is een gecontroleerde taal met een gestandaardiseerde woordenschat, zinsopbouw en stijl. Dit verhoogt de consistentie, sluit dubbelzinnigheid uit en vermindert de complexiteit. Teksten die volgens STE-regels zijn geschreven, zijn gemakkelijker te begrijpen. Het biedt tevens objectieve criteria voor kwaliteitscontrole. En het vermindert de risico’s op onveilige situaties, persoonlijke ongelukken en productschade.

Etteplan heeft een STE Checker Tool ontwikkeld: ‘HyperSTE Content Checker’ waarmee u uw eigen Engelstalige technische informatie kunt standaardiseren en verbeteren.
Bezoek voor meer informatie onze HyperSTE-website.